G-HERB สามารถทานควบคู่กับ การรักษาแผนปัจจุบัน หรือ สมุนไพร อื่นๆ ได้ หรือไม่ ?

สมุนไพร จีเฮิร์บ สามารถรับประทานควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันได้ เช่น การผ่าตัด คีโม ฉายแสง เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด หรือ รับประทานควบคู่กับสมุนไพร ชนิดอื่นๆได้ ทั้งนี้ จะส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น