G-HERB สมุนไพรรักษาน้ำเหลืองเสีย

บอกลา น้ำเหลืองเสีย !!!

     ✘ มีฝีขึ้นตรงอวัยวะต่างๆ

     ✘ โรคผิวหนังเรื้อรัง มีตุ่มขึ้น แผลหายยาก

     ✘ มีก้อนเนื้อขึ้นบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ

     ✘ ภูมิแพ้เรื้อรัง พอหยุดทานยาก็เป็นอีก

 

     สมุนไพร จีเฮิร์บ  เป็นการรักษาจากข้างใน กระตุ้นระบบน้ำเหลืองให้กำจัดของเสีย สิ่งแปลกปลอม ขับออกมา เพื่อให้กระบวนการทำงานของภูมิคุ้มกันดีขึ้น หรือทำงานได้เป็นสมดุลย์ปกติ สร้างภูมิคุ้มกัน รักษาอาการภูมิต้านทานบกพร่อง และเป็นการรักษา

❝แบบยั่งยืน ไม่ใช่ชั่วคราว❞

     บุคคลทั่วไป : รับประทานเพื่อ บำรุงร่างกาย รักษาน้ำเหลืองเสีย กระตุ้นภูมิคุ้มกันมะเร็ง และช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน