เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถทาน G-HERB ได้ หรือไม่ ?

     - เด็ก 5 ขวบขึ้นไป สามารถรับประทานได้ แต่ให้เริ่มรับประทานในปริมาณน้อย

แล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น 

     - สตรีมีครรภ์ หากมีความจำเป็น ก็สามารถรับประทานได้ แต่ควรเริ่มรับประทานในปริมาณที่น้อยก่อน

 
**ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล