เกี่ยวกับหมอสมหมาย ทองประเสริฐ

      คุณหมอสมหมาย ทองประเสริฐ
ปัจจุบันอายุ ๘๙ ปี ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

     การศึกษา เมื่อครั้งยังเยาว์ ท่านได้ศึกษาภาษาจีนที่โรงเรียนหยกฮั้ว ซึ่งอยู่ติดกับบ้านท่าน และเข้าโรงเรียนประจำกินนอนที่โรงเรียนเซ็นปีเตอร์ ถนนสี่พระยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๘ จบชั้น ม.๕ จึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ในชั้น ม.๖-๘ (พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๘๑) เป็นนักเรียนห้องคิง สอบได้ที่ ๑

     เมื่อจบชั้น ม.๘ แล้ว ความใฝ่ฝันตอนต้น ๆ อยากเรียนนายเรือ เนื่องจากชอบเครื่องแบบ แต่พี่ชายนายแพทย์ประจักษ์ ทองประเสริฐ ไม่ยอมให้ไปเรียน ท่านจึงต้องไปเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่จบต้องขอลาออก ต่อมาเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบเภสัชแล้ว ได้สมัครเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมี ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่สอนอยู่ได้ไม่นานก็ขอลาออก เพื่อสมัครเข้าเรียนแพทย์ที่คณะแพทย์ศาสตร์ (ซึ่งสมัยนั้นสามารถเข้าเรียนต่อได้ โดยใช้วิธีดูคะแนนที่สอบได้เมื่อเรียนเภสัช ปี ๒) เรียนจบแพทย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นแพทย์รุ่นที่ ๕๕ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การทำงาน

๑. ทำงานสถานที่สถานเสาวภาสภาชาดไทย ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนเซรุ่ม

๒. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

๓. เป็นหัวหน้าศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๖)

๔. ควบคุม ดูแล คลังโลหิต แผนกศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

๕. แพทย์ประจำโรงพยาบาลสิงห์บุรี

๖. ผู้อำนวยโรงพยาบาลสิงห์บุรี

๗. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

 

งานด้านการรักษาพยาบาล

     คุณหมอสมหมาย ทองประเสริฐ เป็นแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาพยาบาลมาก นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร คือ ใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ตัวยาสำคัญคือ ต้นพุทธรักษา ท่านได้แนะนำและส่งเสริมให้คนทั่วไปปลูกต้นพุทธรักษา โดยการหาพันธุ์มาให้ เพราะนอกจากจะใช้รักษาโรคได้แล้วยังให้ความสวยงามแก่บริเวณ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม ถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกคนแรกของจังหวัดสิงห์บุรี

ใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

     คุณหมอสมหมาย เปิดเผยที่มาที่มาของการเปิดรักษาโรคมะเร็งให้ประชาชนว่า ที่ผ่านมาตนได้ทดลองใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง มาตั้งแต่ปี 2512 จนประสบผลสำเร็จเมื่อปี 2520 จึงได้ลาออกจากราชการ มาทำการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะโดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทั่งปัจจุบันยาสมุนไพรของตนได้มีการนำไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การเภสัชกรรมโดยเตรียมจะผลิตออกจำหน่ายในปี 2555 เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศมาขอสัมภาษณ์ และนำผลงานของท่านเผยแพร่ไปทั่วโลก