ผู้ป่วยระยะไหนสามารถทาน G-HERB ได้ ?

     ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะที่ 0 - 4 ก็สามารถรับประทานได้เลย ในบางรายทานสมุนไพร G-Herb แล้วมีผลการรักษาที่น่าพอใจ จึงทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีอย่างมีนัยสำคัญ  และที่สำคัญกว่ายาคือ โภชนาการ กำลังใจของผู้ป่วยและกำลังใจจากญาติๆ การดูแลให้ถูกต้องกับโรค

** ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล