ทาน G-HERB แล้วมีอาการผลข้างเคียงหรือไม่ อย่างไร ?

     ในบางรายไม่พบเลย หรือ ในบางรายพบน้อยมาก ช่วงแรกของการรับประทาน อาจมี อาการปัสสาวะบ่อย ขับถ่ายบ่อย ปวดเมื่อยเนื้อตัว น้ำมูกไหล ล้วนแล้วเป็นอาการขับของเสียตามธรรมชาติ ในช่วง 3-7 วันแรก อาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง

 ** ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล