ทาน G-HERB นานแค่ไหนจึงจะรู้ผล ?

      - ผู้ป่วยมะเร็ง ควรรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 เดือน และควรไปตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงที่โรงพยาบาล โดยดูจากขนาดก้อนเนื้อที่ยุบลง อาการโดยรวมดีขึ้น รวมถึงค่าเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดที่ลดลง

     - ผู้ป่วยที่มีอาการจากระบบน้ำเหลืองเสีย เช่น ผื่นคัน ตุ่มหนอง หรือแผลหายช้า ฯลฯ ควรทานอย่างน้อย 2-3 เดือน

     - ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย สามารถรับประทานได้ตลอด โดยไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกาย


** ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล